Nákup nemovitostí

Bezstarostný nákup nemovitosti se bez zapojení odborníků neobejde.

Chcete mít jistotu, že v blízkosti vybrané nemovitosti nevyroste průmyslový areál? 

Víte, kolik skrytých vad může mít vyhlédnutá nemovitost a pouhým okem je ani na prohlídce neodhalíte? 
Máte obavy o bezpečnost převodu vašich financí?

Moje SLUŽBY

Zajistím, aby váš nákup proběhl hladce, bez jakýchkoliv komplikací. Spolupracuji s odborníky v oblasti práva i stavebnictví. Věřím, že spojením odborníků pro konkrétní oblast lze dosáhnout nejlepšího výsledku.

Pokud zjistím při ověřování stavu nemovitosti jakýkoliv problém, budu vás předem informovat a můžeme společně jednat s majitelem o výhodnější ceně, nebo odstoupit od obchodu. V případě “věcného břemena” nebo zástavy v listu vlastnictví vám pomohu s jejich řešením (pokud je to možné). S ověřenou advokátní kanceláří připravím smlouvy a prověřím protistranu tak, aby v budoucnu nemohlo dojít k jejich zrušení nebo jiným komplikacím.

Pokud si nevyberete z mé nabídky nemovitostí, rád vám pomohu najít nemovitost přesně podle vašich potřeb a představ.

Na co si dát pozor

Věnujte pozornost těmto nástrahám před koupí vybrané nemovitosti

1. Technický stav nemovitosti

Důkladná inspekce vybrané nemovitosti pomáhá posoudit celkový stavebně-technický stav odborníkem. 

zhodnocení energetické náročnosti

odhalení skrytých vad

zhodnocení stáří a stavu použitých materiálů, konstrukcí a dalších stavebních prvků

potřeba a rozsah rekonstrukce

2. Kontrola listu vlastnictví a právních vad 

Vybraná nemovitost může mít tzv. právní vady. To znamená, že na ni váznou práva třetích osob, která se běžně v praxi označují jako věcná břemena. Typickým příkladem je právo průjezdu přes pozemek, právo vedení inženýrských sítí nebo právo dožití. Nemovitost může být také zatížena exekucí nebo zástavním právem ve prospěch firmy nebo soukromé osoby.

zajištění aktuálního výpisu z katastru

zjištění aktuálních zápisů v listu vlastnictví

zjištění věcných břemen

3. Lokalita

Nákup nemovitosti není dočasná záležitost, obvykle hledáme bydlení na celý život. Pak nestačí jen prohlídka okolí. Před koupí je dobré prověřit i územní plán a záměry obce. Malebná krajina v okolí vybrané nemovitosti se může díky investičnímu záměru snadno proměnit v průmyslový areál nebo vytíženou komunikaci. 

ověření uzemní plánovaní 

4. Prověření stanov a fungování SVJ /družstva

Koupí bytu v bytovém domě se stáváte členem společenství vlastníků jednotek nebo členem družstva. Jejich úkolem je správa společných částí domu a pozemku, v případě bytových družstev i správa bytů, kterých jste nájemníkem. Proto je důležité seznámit se se stanovami, hospodařením a výší příspěvků. Je třeba vzít současně v úvahu, že v případě koupě bytu přechází na kupujícího dluhy, které má prodávající na příspěvcích na správu domu a pozemku.

ověření stavu bankovního účtu, závazků a hospodaření SVJ

potvrzení stávajícího majitele o bezdlužnosti vůči SVJ

5. Smlouvy

Každý prodej i nákup nemovitosti má řadu specifik, jak na straně nemovitosti, tak na straně kupujícího a prodávajícího. Proto není vhodné použít univerzální vzory smluv stažené z internetu, ale je důležité smlouvu individuálně přizpůsobit konkrétním okolnostem. A navíc musíte všemu ve smlouvách opravdu rozumět a podepsat je až ve správnou chvíli. Například bezhlavě podepsaná rezervační smlouva v situaci, kdy nejste přesvědčeni o koupi vybrané nemovitosti a nemáte zajištěno financování, může vést ke ztrátě v podobě zaplacené rezervační zálohy.

rezervační smlouva

kupní smlouva

smlouva o úschově 

Translate »

CHCETE KOUPIT NEBO PRODAT NEMOVITOST?

ZJISTĚTE JEJÍ AKTUÁLNÍ CENU